12 listopada, wolne

Informacja dla zawodników z wszystkich oddziałów AP Piłkarskie Nadzieje. Z powodu uchwalenia dnia 12 listopada świętem narodowym, wszystkie zajęcia w tym dniu zostają odwołane.

Spotykamy się na treningach we wtorek.