Dokumenty na wyjazdy wakacyjne

Osobom wyjeżdżającym na wakacyjne turnieje do Danii i na Węgry, przypominamy o obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość tj. paszportu lub dowodu osobistego oraz karty EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego).

Karta EKUZ jest bezpłatnie wydawana przez lokalne oddziały NFZ.