Maciej Czajokowski z klasy piątej laureatem konkursu plastycznego

Uczeń klasy piątej MSMS Piłkarskie Nadzieje - Maciej Czajkowski, został laureatem konkursu plastycznego do którego przygotowany został przez profesora Januariusza Bizonia. W konkursie wzięło udział 35 szkół z miasta Mielca i powiatu mieleckiego w tym 22 szkoły podstawowe: SP 1, 2, 3, 6, 12 w Mielcu, SP Borki Nizińskie, SP Czajkowa, SP Radomyśl Wielki, SP Tuszów Narodowy, SP Tuszów Nar. Filia w Grochowem, SP Przecław, SP Łysaków, SP Rydzów, SP Wadowice Dolne, SP Zabrnie, SP Wola Wadowska, SP Kiełków, SP Wampierzów, SP Rzemień, SP – Zespół Szkół w Chorzelowie, Niepubliczna SP Mielec, MSP Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje”.

I etap szkolny odbył się na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Mielca i powiatu mieleckiego do dnia 15 marca 2017 r. W I etapie konkursu uczestniczyło 1150 uczniów, do II etapu komisje szkolne zakwalifikowały 128 uczestników wszystkich etapów kształcenia.

II etap odbył się zgodnie z regulaminem w dniu 05.04.2017r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filia w Mielcu.

Jury w składzie:

Przewodnicząca: Dorota Łaz – nauczyciel plastyk SP 6 w Mielcu
Członek: Edyta Midura – nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum Wadowice Górne
Członek: Józefa Krasoń – kierownik Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu
Członek: Elżbieta Minorczyk – nauczyciel bibliotekarz PBW – Filia w Mielcu,
po zapoznaniu się z regulaminem dokonało oceny prac. Komisja oceniając prace wzięła pod uwagę pomysłowość, oryginalny dobór techniki, staranność wykonania plakatów oraz ogólny wyraz artystyczny.

Spośród 128 finalistów laureatami zostali:

W kategorii szkół podstawowych klasy 4-6 :

Maciej Czajkowski – MSP Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje”
Patrycja Wilk – SP 2 Mielec
Paula Barnaś – SP 3 Mielec
Laura Adamska – SP 6 Mielec
Karena Klich – SP Czajkowa
Jakub Jasina – SP-ZS Chorzelów
Aleksandra Wąż – SP Przecław
Eliza Garncarz – SP Radomyśl Wielki
Julia Niedbała – SP Rzemień
Anna Hyjek – SP Tuszów Nar. Filia w Grochowem
Dawid Łabuz – SP Wadowice Dolne