MSMS pisało "Dyktando Niepodległościowe"

W dniu 9 października blisko 50 uczniów reprezentujących wszystkie klasy wzięło udział w VI Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”, które zostało objęte honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Wspólne wczytywanie się w teksty poświęcone bohaterom i wydarzeniom historycznym stały się okazją w tym dniu do refleksji nad językiem polskim.

Dyktando w roku szkolnym 2018/2019 odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy VII - VIII szkoły podstawowej i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Najlepsi uczniowie przejdą do kolejnego wojewódzkiego etapu konkursu.