Nasi w olimpiadzie z matematyki

W dniu 6.11.2018 r. w Naszej Szkole odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna OLIMPUS. W olimpiadzie uczestniczyło 21 uczniów. Każdy z uczestników miał do rozwiązania test składający się z 30 pytań opracowanych w atrakcyjnej formie graficznej. Olimpiada matematyczna stanowi cenne rozszerzenie programu nauczania, a także stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.