Rekrutacja - informacje

Uczniowie, którzy złożyli podania do naszych szkół i zdali pozytywnie egzamin sprawnościowy (dotyczy kandydatów klas licealnych) celem dokończenia procedury postępowania rekrutacyjnego proszeni są o dostarczenie n/w wymienionych dokumentów:

  • Świadectwo

  • Zaświadczenie od lekarza z adnotacją, że uczeń posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego

  • Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)

  • Kserokopię aktu urodzenia

  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (dotyczy kandydatów do I klasy liceum)

  • Kartę zdrowia ucznia (dotyczy kandydatów do I klasy liceum i uczniów, którzy taką kartę mają w posiadaniu).

    Dnia 22 lipca zostanie podana do wiadomości poprzez e-mail lub telefonicznie lista uczniów przyjętych do szkoły (dotyczy kandydatów do I klasy liceum, pozostali będą poinformowani do dnia 2 lipca).

Informujemy, iż od 1 września 2021 r. istnieje możliwość zakwaterowania uczniów w szkolnym internacie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakwaterowania będą podane w pierwszej połowie sierpnia.

Wszystkie dokumenty proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły, który mieści się przy ul. Sękowskiego 1 w poniższych godzinach pracy sekretariatu (nr tel:732 034 901):

  • w dniach 28 czerwca do 2 lipca w godzinach od 8:00 do 12:00

  • w dniach 9 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. ( 9 i 12 lipca w godzinach od 8:00 do godz. 13:00, 13 i 14 lipca w godzinach od 13:00 – 17:00)

O godzinach pracy sekretariatu w miesiącu sierpniu poinformujemy po ich ustaleniu.

Życzymy miłego wypoczynku;-)