Talent na Dzień Mamy

Pierwszym „Szkolnym Przeglądem Talentów” uczcili Dzień Matki uczniowie MSMS Piłkarskie Nadzieje. Impreza wyreżyserowana przez dyrektora szkoły Pana Kazimierza Ogorzałka odbyła się w muszli koncertowej przy kościele pw. św. Marka na Starym Mielcu.

Uczniowie prezentowali swoje uzdolnienia sportowe, aktorskie, wokalne oraz komiczne, a ich starania oklaskiwali licznie zgromadzeni goście wśród których był min. Starosta Powiatu Mieleckiego - Pan Zbigniew Tymuła oraz Komendant powiatowy Policji – Pan Jacek Juwa, a przeważały mamy.

Na koniec tej bardzo udanej imprezy uczniowie wręczyli swoim mamom kwiaty zakupione przez MSMS.